Kořeny rodu Latzelů

 

První zmínka o rodině Latzelů se objevuje již roku 1522 v církevních matrikách jesenického kraje. Ve vidnavské farnosti, v obci Kobylá, se objevuje sedlák jménem Bartel Letzel. Písemná podoba tohoto jména se měnila do roku 1538 na Lätzel a Latzel.
První z předků rodiny Latzelů, o kterém toho víme více, byl Michael Latzel, který se narodil ve Vápenné v roce 1721, později ale žil ve Skorošicích, kde také zemřel. Vážnost a majetek získal díky obchodu s přízí. Nabízel své zboží nejen v severozápadním Slezsku ale i v Ostravě, Broumově a Náchodě.

 

Anton Cajetan Latzel - život a dílo

  

Anton I. Cajetan, nejmladší syn Josefa I., obchodníka s přízí a plátnem ve Skorošicích a vnuk Michaela Latzela, se narodil 7. srpna roku 1818 ve vsi Gurschdorf (dnes Skorošice). Rodiče mu umožnili dobré vzdělání a po studiích Anton nějaký čas cestoval. Poté, co nabyl řady praktických zkušeností, usadil se ve vsi Setzdorf (Vápenná), kde provozoval kromě hospodářství i vápenku a bělírnu příze. Brzy pochopil, jak vysoká hodnota se skrývá v dosud ne zcela využitém vápenci a začal provozovat vápenku ve velkém. V roce 1869 postavil první a roku 1871 druhou kruhovou pec ve Slezsku. Jeho příkladu brzy následovali i ostatní statkáři, čímž postupně došlo k velkému rozmachu vápenného průmyslu ve Vápenné.

Anton Cajetan se také podílel na založení cukrovaru v Bernarticích a továrny na výrobu dřevěných tužek v Písečné, kde byl dlouholetým prezidentem. Jeho přičiněním byl v kraji založen rolnický a lesnický spolek a také hospodářská škola v Horních Heřmanicích.

S pokročilým věkem a přibývajícími zdravotními problémy se Anton Cajetan roku 1881 se svou manželkou Theresií Annou (pochází z Horních Heřmanic), se kterou měl 5 synů a dvě dcery, natrvalo přestěhoval do Javorníku. Vedení vápenky předal svému synovi Richardovi. Nesložil však ruce v klín a usiloval až do své smrti o přivedení železnice do jeho rodného kraje.

 

Děti Antona Cajetana Latzela a jejich stopy ve Vápenné

 

Nejstarší syn Anton II. zdědil velkostatek v Dolní Červené Vodě a byl poslancem zemského sněmu. Druhorozený syn Emil, notář ve Windischgarstenu, předčasně zemřel v roce 1903. Další ze synů Richard převzal po svém otci správu rodinných statků ve Vápenné a vedení vápenky. Rudolf se stal inženýrem  ve Vídni a nejmladší syn Josef III. založil továrnu na výrobu šamotu ve Vidnavě. Dcera Emma odešla do polské Nisy a Marie, provdaná za Josefa von Ursprung, zemřela ve svých 32 letech. 

Josef III. (1858 - 1925) a jeho žena Rosa (1866 - 1945), rozená Hettmer, měli 2 syny a jednu dceru. Syn Hermann zemřel roku 1947 ve sběrném táboře u Brna. Mladší syn Arnold (1894 - 1948), se stal roku 1920 posledním ředitelem vápenky Latzel. Po odsunu v roce 1945 se snažil založit nový závod v Německu. Zemřel bezdětný v roce 1948, čímž vymřela i mužská linie rodu. Rosa je pohřbená na hřbitově ve Vápenné, neboť české úřady v roce 1945 nepovolily uložení jejího těla do rodinné hrobky v Javorníku, kde leží i její manžel.

  

Rodinné hrobky Latzelova rodu na Jesenicku  

 

Javorník

Na hřbitově v Javorníku se nachází rodinná hrobka rodiny Latzelů. Je zde pohřben Anton I. Cajetan, jeho žena Theresia Anna, roz. Gerblich, synové Josef III. a Emil, dcera Marie a její manžel Josef von Ursprung, čestný občan a starosta města Jeseník.

Bernartice

Další rodinná hrobka rodiny Latzelů se nachází na hřbitově v Bernarticích. Zde je pohřben Philipp Joseph II., bratr Antona I. Cajetana, s ženou Augustou.

Vidnava

Mezi Vidnavou a Starou Červenou Vodou, poblíž zatopeného kaolinového dolu, se nachází rodinná hrobka zřízena v roce 1904 při východní části kaple Bolestné P. Marie zvané Nad studánkou. Je zde pohřben Anton II. (syn Antona I. Cajetana) a jeho žena Anna.